Doa Pendinding Diri Dari Sihir/Ilmu Hitam
Rasulullah telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman ; semuanya beriman kepada ALLAH dan Malaikat-malaikatnya dan Kitab-Kitabnya dan Rasul-Rasulnya. (Mereka berkata) : Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-Rasulnya. Mereka berkata lagi : Mereka dengar dan kami taat (kami pemohon) keampunan-Mu wahai Tuhan kami dan kepada-Mu jualah tempat kembali.(285) ALLAH tidak memberkati seseorang melainkan apa jua yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata) : Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau pikulkan kapada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir (286)

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Damai